Mamadou Baldé

Mamadou är 13 år gammal. Han kom från Guinea-Bissau och bor nu i Lissabon, Portugal. Mamadou älskar fotboll och basket. För honom finns det inga hinder för att bilda ett vinnande lag.

Muhammad Munir

Muhammad är 13 år gammal och bor i Amadora, Lissabon. Han gillar att titta på flygplan med sin pappa. Han gillar matematik, engelska och spelar spel med sina vänner. I skolan kommer han överens med alla, men ibland kan det finnas oväntade ”små skämt”...

Sara Ali 

Sara är 24 år gammal, datoringenjör och bor i Almada.

På höjden av Covid 19-pandemin beskriver Sara vad som förändrats i hennes liv. Utanför går människor inte längre en promenad och bilar kan inte ses.

Vardagsrummet fungerar nu som kontor och bio. Att vara med familjen har blivit en utmaning, svår att uppnå. Men som med sin akademiska examen dominerade mest män, eller med frågor om religion, tror Sara på styrkan i karaktär och kreativitet för att anpassa sig till de mest oväntade situationerna.

OM KAMPANJEN ”GEMENSKAPSHJÄLTAR”

Kampanjens centrala budskap är att lokalsamhället är rätt sätt för ungdomar att delta i samhället. I samhället kan den unga människan förena religiös praxis med samhällsengagemang på ett dynamiskt sätt. Därför kommer kampanjen att visa hur medborgerligt engagemang ger motståndsmekanismer, såsom en känsla av gemenskap och identitet till mer utsatta ungdomar genom medborgarskapshistorier inom det muslimska samfundet.

Delämnen kan innehålla följande teman:

Volontärarbete i islamisk kultur;

Värdena för delning mellan olika kulturer;

Sport som en form av samhällsengagemang;

Det förväntade resultatet på lång sikt är ungdomar med en känsla av identitet, som känner att de tillhör lokalsamhället och har ett medborgerligt syfte.

HJÄLP VÄRLDEN

Vår kampanj är inte bara en kampanj utan en social rörelse som syftar till att replikera positiva insikter om grundläggande rättigheter, demokrati och öppet samhälle. Under mottot ”höja din röst mot extremistiskt våld” får du möjlighet att delta aktivt i vår kampanj.

Huvudsyftet med ”Gemenskapshjälter”-kampanjen är att generera positiva åtgärder angående social aktivism och volontärarbete inom samhällena själva. Genom att veta mer om ledare som är förebild genom aktivism i sina egna religiösa samfund kan man känna sig inspirerad att göra en positiv skillnad i samhället.

Den grundläggande frågan borde då vara: hur kan du vara en aktivist som hjälper oss att sprida denna kampanj? Din aktivism inkluderar men är inte begränsad till att skicka oss dina berättelser (text, film, media) om de är kopplade till kampanjens huvudämnen.